Rozmiar tekstu

WSPIERAMY NASZĄ ABSOLWENTKĘ 

KATARZYNĘ KOBYLARZ W WALCE Z CHOROBĄ

Można przekazać 1% podatku lub dokonać wpłat na konto podane przez fundację

 

 

 Autobus szkolny - jeden kurs (rano) godz. 7.30 z Kończyc

 

Szkoła podstawowa nadal pracuje zdalnie

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia

 

 

WYNIKI REKRUTACJI

 

Lista dzieci zakwalifikowanych i z kontynuacji do Przedszkola w Nowosielcu na rok szkolny 2021/2022

 

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola w Nowosielcu

 

 

Od 1 do 6 kwietnia 2021 r.  - wiosenna przerwa świąteczna dla uczniów szkoły podstawowej

 

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki do 11 kwietnia 2021 r. ograniczone będzie funkcjonowanie naszego przedszkola.

Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Dokładnych informacji udzielą Państwu wychowawcy grup przedszkolnych.

Wyjątki w pracy placówek wychowania przedszkolnego

Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem      o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem     i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym oraz jako osoba znająca potrzeby rodzin przedszkolaków, podejmuje decyzję  o zapewnieniu właściwej liczby miejsc dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców realizujących zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii w Polsce. Warunek – wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola /szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi lub osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego.

Wsparcie powinny uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

Podstawa prawna

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000056101.pdf

 

Wnioski uprawnionych Rodziców o uczęszczaniu dziecka do przedszkola w okresie pandemii od    29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. można składać w sekretariacie szkoły. Prosimy o rozważne podejmowanie decyzji mając na uwadze bezpieczeństwo wlasnych dzieci, wszystkich dzieci w przedszkolu oraz pracowników szkoły.

 

 

  • 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
  • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
  • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – język angielski

PRÓBNY EGZAMIN OŚMIOKLASISTY

WYTYCZNE EPIDEMICZNE

 

 

KANGUR MATEMATYCZNY

Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny, na wniosek organizatorów regionalnych Konkursu, przesuwa termin zawodów Konkursu na dzień 22 kwietnia 2021 r., godz. 9.00.

 

NAUCZANIE ZDALNE

Regulamin edukacji zdalnej

 

REKRUTACJA 2020/2021