Nauczanie zdalne - zakładka w aktualnościach

 

Komunikat

W związku z zawieszeniem zajęć w klasach starszych od 27 października uczniowie klas I - III rozpoczynają zajęcia w następujących godzinach:

Kl. I o godz. 8.00

Kl. II o godz. 8.00 (zmiana)

kl. III o godz. 7.50 (zmiana)

 

Autobus będzie kursował

7.30 z Kończyc (zmiana)

13.00 z Nowosielca

 

Przedszkole (grupa młodsza), świetlica, biblioteka pracują bez zmian.

 

 

Ważna informacja

Od 26 X do 8 XI zostają zawieszone zajęcia dla uczniów klas IV - VIII.

Nauka dla dzieci w przedszkolach i uczniów klas I-III szkół podstawowych pozostaje bez zmian. 

www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

Informacje na temat nauczania zdalnego będą przekazywane na bieżąco. Prosimy śledzić stronę szkoły.

 

Ubezpieczenie od NNW w roku szkolnym 2020/21.

Drodzy Rodzice Uczniów i Dzieci Przedszkolnych.

W roku szkolnym 2020/21 możecie ubezpieczyć swoje dzieci za pomocą formularza elektronicznego. Szkoła nie ubezpiecza uczniów w dotychczasowej formie.

Poniżej podane są dwa linki – pierwszy dotyczy ubezpieczenia w wariancie podstawowym, a drugi w wariancie rozszerzonym. Prosi się o wybór jednego z nich i ubezpieczenie swoich dzieci do 15 października 2020 r.

Dodatkowo prosi się aby w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia zatrzymać faktury za poniesione koszty związane z leczeniem.

Linki:

1. https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieoswiata/g/80038

2. http://nnwszkolne.compensa.pl/#NNWInsurance/StartScreen?guid=c9ccfd3f-d344-4f80-841c-29f0cb707bf2

 

Drodzy Rodzice Dzieci Przedszkolnych.

Prosi się Rodziców dzieci uczęszczających do grupy młodszej oraz do grupy starszej Przedszkola w Nowosielcu o zapoznanie się z „Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu w Nowosielcu w okresie epidemii COVID-19” i złożenie stosownego Oświadczenia.

Oświadczenie jest podane w załączniku.

Prosi się o wydrukowanie Oświadczenia lub przepisanie go na kartce, wypełnienie, podpisanie i włożenie do skrzynki na korespondencję w holu Przedszkola najpóźniej 8 września 2020 r.

Oswiadczenie - procedury COVID-19 przedszkole

 

Drodzy Rodzice Uczniów.

Prosi się Rodziców uczniów wszystkich klas Publicznej Szkoły Przedszkola w Nowosielcu o zapoznanie się z „Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowosielcu w okresie epidemii COVID-19” i złożenie stosownego Oświadczenia.

Oświadczenie jest podane w załączniku.

Prosi się o wydrukowanie Oświadczenia lub przepisanie go na kartce, wypełnienie, podpisanie i włożenie do skrzynki na korespondencję w holu szkoły najpóźniej 8 września 2020 r.

Oswiadczenie - procedury COVID-19 szkoła

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowosielcu w okresie epidemii COVID-19

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu w Nowosielcu w okresie epidemii COVID-19

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/21

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Oświadczenie Rodzica o stanie zdrowia dziecka