KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W NOWOSIELCU   

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

dotycząca świetlicy szkolnej

Prosimy o zapisanie dziecka do świetlicy szkolnej w terminie

od 11 czerwca 2018 r. do 15 czerwca 2018 r.

Jeśli dziecko teraz nie zostanie zapisane do świetlicy, to w roku szkolnym 2018/19 nie będzie mogło korzystać z opieki świetlicowej.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy