Od 10 października br. zasady ze strefy żółtej zostały wprowadzone na terenie całego kraju. W związku z tym przypominamynajważniejsze procedury związane z bezpieczeństwem:


1. Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.


2. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną


3. Do szkoły nie przychodzą uczniowie, których domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 


4. Jeśli istnieje podejrzenie zakażenia u któregoś z domowników zalecamy, aby nie posyłać uczniów do szkoły.


5. Podczas pobytu w tzw. przestrzeni wspólnej (pokój nauczycielski, korytarze, toalety, autobus szkolny) oraz na terenie szkoły uczniowie i pracownicy szkoły zakładają maseczki lub przyłbice, starają się zachowywać dystans.


6. Zajęcia dla klas rozpoczynają się w różnych porach, uczniowie przychodzą do szkoły na 5 min. przed rozpoczęciem lekcji, wchodzą głównym wejściem, dezynfekują ręce i udają się do swojej sali.

Pozostałe obowiązujące procedury znajdują się we wczesniejszych linkach.