Rozmiar tekstu

Uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

W szkole obowiązują zaktualizowane procedury zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w okresie epidemii.

W przestrzeniach wspólnych szkoły, w miejscach, gdzie nie ma możliwości zachowania dystansu oraz w miejscach publicznych uczniowie zasłaniają usta i nos. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust.

Zajęcia świetlicowe organizowane są w godzinach od 7.00 do 8.45 i od 10.30 do 15.30 dla uczniów, których rodzice pracują i nie mogą zorganizować dzieciom opieki przed i po lekcjach oraz dla uczniów dojeżdżających autobusem.

Rozkład jazdy autobusu:

z Kończyc godz. 7.30, z Nowosielca godz. 12.55

Prosimy na bieżąco śledzić stronę szkoły i dziennik elektroniczny.

Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowosielcu w okresie epidemii COVID-19