12 października 2017 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie działań z projektu ,, Huta Młodych Artystów'', które rozpoczęła p. dyrektor Anna Cichocka witając przybyłych gości. Następnie koordynator projektu p. Anna Ulewicz przybliżyła zebranym cele i założenia projektu. Projekt realizowany był wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Nisku -Filia Biblioteczna w Nowosielcu oraz ze Stowarzyszeniem,, Mieszkańcy z Pasją''. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego chętni uczniowie z klas 0-III przez kilka tygodni uczestniczyli w zajęciach rozwijających ich zainteresowania; na warsztatach literackich, teatralnych oraz plastycznych. Pod fachową opieką uczestnicy warsztatów poznawali tajniki sztuki aktorskiej, tworzyli dzieła plastyczne oraz  wdrażali się do aktywnego uczestniczenia w kulturze. Podsumowaniem dokonań dzieci było przedstawienie teatralne przygotowane pod kierunkiem aktora teatru ,,Gabi'' oraz wernisaż prac plastycznych. Podczas spotkania mogliśmy wszyscy podziwiać obok prac naszych uczniów; piękne obrazy, rzeźby, rękodzieła lokalnych twórców z powiatu niżańskiego. Na scenie swoje wiersze recytowali poeci ze Stowarzyszenia,, Witryna'', a montaż słowno-muzyczny zaprezentowali uczniowie. W uroczystym podsumowaniu projektu udział wzięli; Starosta Powiatu Niżańskiego p. Robert Bednarz, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko p. Teresa Sułkowska, Przewodniczący Rady Miejskiej p. Waldemar Ślusarczyk, dyr. Miejskiej Biblioteki w Nisku , radni , nauczyciele, rodzice, uczniowie. W czasie spotkania wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki, a wśród obecnych rozlosowano rzeczowe, które ufundowali Starosta Niżański, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Stowarzyszeniu ,,Mieszkańcy z Pasją'' oraz rodzicom dziękujemy za przygotowanie słodkiego poczęstunku dla zaproszonych gości i uczestników naszego spotkania.

Galeria zdjęć

„Przygody z Paragrafem” - udział w programie edukacyjnym w Ministerstwie Sprawiedliwości

12 grudnia 2018 r. czterech uczniów z naszej szkoły Izabela Chmura, Katarzyna Kobylarz, Marcin Kobylarz, Katarzyna Rzeszutko wraz z opiekunem panią Jolantą Krawiec brali udział w pilotażowym module programu edukacyjnego „Przygody z Paragrafem” organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, skierowanego do uczniów w wieku 11-14 lat. Nasi uczniowie brali udział w warsztatach o tematyce związanej z kryminalistyką „Przygoda Kryminalistyczna”. Podczas pierwszej części zajęć prowadzonych przez pracowników Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i prokuratora w sposób praktyczny zdobywali wiedzę dotycząca prawa karnego i kryminalistyki. W drugiej części warsztatów mieli możliwość poznania jak wygląda dzień pracy pracownika Służby Więziennej. Warsztaty zakończyły się spotkaniem z Ministrem Marcinem Warchołem, w czasie którego Minister opowiadał o swojej pracy, projektach nad którymi resort obecnie pracuje oraz odpowiadał na zadawane pytania. Uczestnicy programu otrzymali upominki oraz certyfikat uczestnictwa w zajęciach. Ostatnim punktem udziału w programie było zwiedzanie Sejmu.

Wyjazd do Warszawy zorganizowany przez Urząd Miasta i Gminy Nisko był rzeczywiście „przygodą”, w czasie której uczniowie zarówno w teorii jak i w praktyce zdobyli wiedzę dotyczącą prawa karnego, kryminalistyki oraz funkcjonowania administracji rządowej i wymiaru sprawiedliwości. „Przygodą” była również wizyta w Sejmie, w czasie której uczniowie dowiedzieli się jak funkcjonuje Parlament oraz z galerii Sali Posiedzeń Sejmu obserwowali wystąpienia niektórych posłów na 74 posiedzeniu Sejmu VIII kadencji.