9 maja 2019r. w naszej szkole odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczniom, którzy wykazali się pomysłowością i wykonali najpiękniejsze kartki wielkanocne. Organizatorem konkursu plastycznego na najciekawszą kartkę wielkanocną było Niżańskie Centrum Kultury ,,Sokół '' oddział w Nowosielcu. Komisja konkursowa przyznała uczestnikom nagrody w różnych kategoriach wiekowych. Nagrody uczniom wręczyli: dyr. szkoły pani Anna Cichocka, kierownik NCK ,,Sokół'' oddział w Nowosielcu pani Barbara Potocka oraz Sołtys wsi Nowosielec pan Grzegorz Bednarz

Nagrody otrzymali:

w kategorii oddział przedszkolny: 5-6 latki: Fabian Iskra, Tymoteusz Iskra, Regina Paź, Dominik Koćmirski

w kategorii klasy I-III: Marzena Cebula, Szymon Członka, Julia Łach, Julia Podsiadły, Aleksandra Stój, Michał Jaskot

w kategorii klasy IV-VIII: Maria Żak, Adrian Stój, Aleksandra Ptak, Monika Jaskot, Amelia Potocka

Nagrody ufundowane przez Sołtysa wsi Nowosielec otrzymali:

Alicja Niedziałek, Izabela Kozak, Oliwia Siudy, Patrycja Cebula, Hubert Potocki