Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum brali udział w Ogólnopolskim Dyktandzie Szkolnym, które odbyło się 13 maja 2019 r. W konkursie tym uczestniczyło 24 osób ze szkoły podstawowej.

Udział poszczególnych klas ze szkoły podstawowej: klasa druga – 8 osób, klasa trzecia – 3 osoby, klasa czwarta – 4 osoby, klasa piąta – 5 osób, klasa szósta – 1 osoba, klasa VII – 2 osoby, klasa VIII – 1 osoba.

W tej grupie uczniów laureatami zostali:

Natalia Rurak – VII miejsce,

Julia Łach – X miejsce,

Katarzyna Rzeszutko – X miejsce

Wyróżnienie otrzymały:

Julia Gemzik,

Natalia Rzeszutko,

Patrycja Potocka,

Patryk Wołoszyn

W gimnazjum uczestniczyło z klasy trzeciej – 4 osoby.

Spośród tych uczniów tytuł laureata uzyskał:

Wojciech Skomro – IX miejsce


Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!