12 października 2017 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie działań z projektu ,, Huta Młodych Artystów'', które rozpoczęła p. dyrektor Anna Cichocka witając przybyłych gości. Następnie koordynator projektu p. Anna Ulewicz przybliżyła zebranym cele i założenia projektu. Projekt realizowany był wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Nisku -Filia Biblioteczna w Nowosielcu oraz ze Stowarzyszeniem,, Mieszkańcy z Pasją''. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego chętni uczniowie z klas 0-III przez kilka tygodni uczestniczyli w zajęciach rozwijających ich zainteresowania; na warsztatach literackich, teatralnych oraz plastycznych. Pod fachową opieką uczestnicy warsztatów poznawali tajniki sztuki aktorskiej, tworzyli dzieła plastyczne oraz  wdrażali się do aktywnego uczestniczenia w kulturze. Podsumowaniem dokonań dzieci było przedstawienie teatralne przygotowane pod kierunkiem aktora teatru ,,Gabi'' oraz wernisaż prac plastycznych. Podczas spotkania mogliśmy wszyscy podziwiać obok prac naszych uczniów; piękne obrazy, rzeźby, rękodzieła lokalnych twórców z powiatu niżańskiego. Na scenie swoje wiersze recytowali poeci ze Stowarzyszenia,, Witryna'', a montaż słowno-muzyczny zaprezentowali uczniowie. W uroczystym podsumowaniu projektu udział wzięli; Starosta Powiatu Niżańskiego p. Robert Bednarz, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko p. Teresa Sułkowska, Przewodniczący Rady Miejskiej p. Waldemar Ślusarczyk, dyr. Miejskiej Biblioteki w Nisku , radni , nauczyciele, rodzice, uczniowie. W czasie spotkania wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki, a wśród obecnych rozlosowano rzeczowe, które ufundowali Starosta Niżański, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Stowarzyszeniu ,,Mieszkańcy z Pasją'' oraz rodzicom dziękujemy za przygotowanie słodkiego poczęstunku dla zaproszonych gości i uczestników naszego spotkania.

Galeria zdjęć