13 czerwca 2019r. uczniowie z klas I-III odwiedzili w Trześni warsztat pana Jana Puka, który jest twórcą ludowym. Z dużym zainteresowaniem podziwialiśmy zgromadzone tam rzeźby. Pan Jan w rzeźbach stara się utrwalić wieś i wszystkie wiejskie czynności. Jego dorobek artystyczny jest ogromny, a pasja rozpoczęła się od wiatraka wykonanego w latach 1985/86. W swoich zbiorach ma wykonane przez siebie kapliczki, terkotki, koniki, kołatki, samoloty, wózki, makiety przedstawiające życie na wsi. Jego prace zdobią wystawy muzealne w Polsce i na świecie. Pan Jan Puk jest nie tylko wspaniałym rzeźbiarzem, ale również poetą ludowym, znawcą regionalnej kultury i historii. Jest skarbnicą wiedzy o dawnych zwyczajach i obyczajach. Mogliśmy posłuchać jego pięknych wierszy, które wydawane są w tomikach. Pan Jan Puk oprócz rzeźbienia i pisania wierszy gromadzi historyczne książki, pamiętniki, stare fotografie, prowadzi kroniki i pokazuje kulturę lasowiacką. Uczniowie z zapartym tchem podziwiali jego prace i słuchali pięknych opowieści.

Spotkanie z panem Janem Pukiem twórcą ludowym z Trześni odbyło się w ramach projektu ,, Bibułkarstwo elementem kultury lasowiackiej''. Projekt realizowany jest przez grupę nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej we współpracy z kołem Gospodyń Wiejskich ,,Nowosielczanki w Nowosielcu.