16 listopada 2017 roku w Gminnym Centrum Kultury w Ulanowie uczniowie naszej szkoły prezentowali swoje umiejętności muzyczne biorąc udział w Konkursie Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej „Partyzancka dola”. Uczestniczyli w nim uczniowie i uczennice z klas IV – VI, którzy swoje umiejętności wokalne kształcą na lekcjach muzyki oraz na zajęciach wokalnych w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” w Nisku w oddziale w Nowosielcu. Wyróżnienie w konkursie wyśpiewał sobie uczestnik zajęć wokalnych, uczeń klasy VII Adrian Pitak.