18 stycznia 2018 roku odbył się IV Przegląd Kolęd i Pastorałek organizowany przez Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” oddział w Nowosielcu oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Nowosielcu. Na scenie wystąpili uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowosielcu, uczestnicy zajęć wokalnych NCK „Sokół” oddział w Nowosielcu oraz dwie uczennice Samorządowej Szkoły Muzycznej w Jeżowem. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Pana Juliana Ozimka, które solistom wręczyli Radny powiatu niżańskiego Pan Benedykt Sudoł i Radny Gminy i Miasta Nisko Pan Stanisław Jaskot.