Dnia 5 czerwca 2018 r. uczniowie kl. IV – VI wraz z opiekunami udali się do Muzeum Regionalnego znajdującego się w pałacyku Lubomirskich w Rozwadowie na lekcję muzealną.

Uczniowie poznali życie Jana Matejki - jednego z najważniejszych polskich artystów, który malował przede wszystkim kompozycje historyczne, tworząc wizję dziejów Polski. 

Na wystawie uczniowie zobaczyli szkice Jan Matejko i Stanisław Giebułtowski podczas wycieczki do Starego Wiśnicza, portrety: Jana Kochanowskiego, Wiktorii Kosińskiej, Stanisława Tarnowskiego i obrazy m. in. Stańczyk, Wyrok na Matejkę, Astronom Kopernik, Ociemniał Wit Stwosz z wnuczką, Zygmunt August z Barbarą na dworze radziwiłłowskim w Wilnie, Maćko Borkowic oraz dzieła bardzo rzadko pokazywane, m.in. przedstawienia Matki Boskiej ze Skarbca z klasztoru Paulinów na Jasnej Górze, z Polskiej  Akademii Umiejętności w Krakowie wizerunek Jana Kochanowskiego czy unikatowy zbiór szkiców do albumu Ubiory w Polsce z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po lekcji uczestnicy spacerowali po parku znajdującym się przy budynku muzeum.

Następnie wszyscy udali się do Mc Donald’s, gdzie spożyli posiłek.