17 października 2018 r. dzieci z klasy I zostały pasowane na uczniów naszej szkoły. Do tej uroczystości uczniowie przygotowywali się od pierwszych dni nauki szkolnej. Część artystyczną przygotowali dla nich również uczniowie z klasy III. W tym uroczystym dniu pierwszoklasiści przedstawili przygotowany specjalnie na tę okazję występ złożony z wierszy i piosenek, zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Następnie, w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali: być dobrymi Polakami, godnie reprezentować szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Aktu Pasowania na Ucznia symbolicznym ołówkiem dokonała Pani Dyrektor Anna Cichocka. Dzieci z klasy I otrzymały pamiątkowe dyplomy, legitymacje szkolne oraz upominki od rodziców i uczniów klasy III. Po uroczystości dzieci wraz z rodzicami udały się do swojej klasy na słodki poczęstunek. 
  
Uroczystość pasowania była przeżyciem dla wszystkich obecnych i pozostanie na długo w naszej pamięci. Rodzicom dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu uroczystości.