W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowosielcu realizowany będzie projekt

BIBUŁKARSTWO ELEMENTEM KULTURY LASOWIACKIEJ''

Celem projektu jest zainteresowanie dzieci sztuką ludową- bibułkarstwem, poznanie twórczości artystycznej i ludowej regionu, stworzenie nowych alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty z bibułkarstwa, zorganizowane zostaną wyjazdy do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli i Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Uczestnicy projektu zobaczą wystawy związane z kulturą lasowiacką i nauczą się technik wykonywania kwiatów z bibuły. Zorganizowane zostaną spotkania z twórcami ludowymi oraz wystawa prac uczestników projektu. W projekcie wezmą udział uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowosielcu w wieku 7-12 lat. Termin realizacji projektu: 15 kwietnia 2019 r. – 30 listopad 2019 r.

Projekt będzie realizowany przez grupę nieformalną,, Okrywcy kultury'' pod patronatem Koła Gospodyń Wiejskich ,,Nowosielczanki'' w Nowosielcu. Grupę nieformalną tworzą nauczyciele z PSP w Nowosielcu: Alicja Koćmirska/koordynator/,Stanisława Stańko, Joanna Stec.Z Koła Gospodyń Wiejskich w Nowosielcu,, Nowosielczanki'' realizować projekt będą; Barbara Potocka, Beata Jaskot

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018 -2019” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”, „Fundacja Przestrzeń Lokalna”

 

Zgoda rodziców na udział niepełnoletniego dziecka w projekcie