Rozmiar tekstu

 

 

 

Konkurs ,,kierunek -bezpieczeństwo

     Uczniowie z naszej szkoły z klas I-VI brali udział w konkursie plastycznym pod tytułem ,,Kierunek- bezpieczeństwo’’, którego organizatorem był Urząd Transportu Kolejowego. Kolejowe ABC to kampania społeczna, w ramach której realizowany jest program edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa na terenach kolejowych. Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci ich rodziców na zasady bezpieczeństwa obowiązujące na przejazdach kolejowych, dworcach, peronach, w  pociągach. Uczniowie wykonywali rysunki i makiety przedstawiające ruch kolejowy i nosorożca Rogatka, który jest symbolem kampanii. W swoich pracach plastycznych uczniowie ukazali scenki, w których nosorożec  Rogatek przypomina nam o zasadach bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 listopada 2022 r. odbył się szkolny etap XXVIII edycji Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego  "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej". Uczestniczyli w nim uczniowie klasy siódmej i ósmej: Natalia Rurak, Ewa Jaskot i Przemysław Drzymała.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada to święto każdego Polaka. Polska po 123 latach niewoli znów pojawiła się na mapie Europy i stała się wolnym, niepodległym państwem. Aby uczcić to ważne wydarzenie z historii naszego kraju uczniowie klas I-III  10 listopada uczestniczyli w uroczystej akademii. Wszyscy w skupieniu recytowali wiersze o Polsce, śpiewali pieśni patriotyczne, uczyli się kroków polskich tańców narodowych: poloneza i krakowiaka.

Barwy narodowe, własnoręcznie wykonane i przypięte na piersi kotyliony, udział przedstawicieli Samorządu Szkolnego w gminnych obchodach Święta Niepodległości, udział w Ognisku Patriotycznym organizowanym przez Niżańskie Centrum Kultury "Sokół" Oddział w Nowosielcu oraz wspólnie odśpiewany "Mazurek Dąbrowskiego" w ramach akcji "Szkoła do hymnu" były w tym dniu symbolami naszego patriotyzmu.

 

 

 

 

 

https://nisko.pl/galeria/event/11_listopada_2022#gid=galleryc36c5946415b83e1448204ed42acbea9&pid=16374 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 26 października 2022r. uczniowie naszej szkoły przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Leon. Konkurs ten skierowany jest do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej. Nie wymaga on  eliminacji wewnątrzszkolnych, umożliwia sprawdzenie wiedzy każdego chętnego ucznia, bez względu na jego dotychczasowe wyniki w nauce. Celem konkursu jest przede wszystkim poszerzanie wiedzy, poznanie mocnych i słabych stron, ale także świetna zabawa i zaznajomienie ucznia z regułami panującymi podczas różnorodnych konkursów i olimpiad. Sesja jesienna jest konkursem na DOBRY POCZĄTEK i jest powtórką z poprzedniego roku szkolnego oraz zawiera pytania z pierwszych 2 miesięcy z obecnego roku szkolnego.
Udział klas w konkursie przedstawia się następująco:
kl. 2 -  7 osób
kl. 3 - 10 osób
kl. 4 - 4 osoby
kl. 5 - 2 osoby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miło nam poinformować, że absolwentka naszej szkoły Klaudia Konior otrzymała Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas VI – VIII szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nisko, którzy spełniają jedno z trzech kryteriów: wysoka średnia ocen końcoworocznych, osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, wysokie wyniki na egzaminie ósmoklasisty.  Klaudia została nagrodzona za wyniki z egzaminu ósmoklasisty - z każdej części  otrzymała więcej niż 90% możliwych do zdobycia punktów. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko wręczył uczniom nagrody na uroczystej gali 14 października 2022 r.

Serdecznie  Klaudii gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w szkole średniej.

 

 

 

 

 

 

 

W tym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczyła w akcji organizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki "Szkoła Pamięta"