Rozmiar tekstu

 

 

 

 

Teatrzyk

,, Na tropie afery, ktoś porwał litery”

 

     5 maja 2023r. w naszej szkole gościliśmy aktorów z Teatru Maska w Krakowie, którzy swoim spektaklem pt.,, Na tropie afery, ktoś porwał litery’’ promowali czytelnictwo. Przedstawienie obejrzały dzieci z przedszkola i uczniowie klas 1-3. Celem dydaktycznym widowiska było zachęcenie do czytania, przypomnienie, że dzięki książkom zdobywamy wiedzę, trenujemy umiejętność czytania, rozwijamy słownictwo i kształtujemy wyobraźnię.  Artyści w wymyślny sposób  angażowali dzieci do aktywnego udziału w spektaklu, który zakończył się wspólnym ślubowaniem. Dzieci zobowiązały się do odwiedzania biblioteki i czytania książek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ OTWARTY LO W NISKU

 

25 kwietnia  2023 r. społeczność klasy VIII uczestniczyła w dniu otwartym Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. Nasi uczniowie  zapoznali się ze strefą języków obcych,  nauk przyrodniczych i nauk  matematyczno – przyrodniczych.

 

Uczniowie w salach LO

Uczniowie przy jednym ze stoisk w LO

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓLNOPOLSKIE DYKTANDO SZKOLNE

 

5 maja 2023 r. w uczniowie naszej szkole przystąpili do Ogólnopolskiego Dyktanda Szkolnego. Dyktando skierowane było do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej. Test składał się z dwóch części. W pierwszej musieli wykazać się znajomością zasad ortograficznych, zaznaczając prawidłowe odpowiedzi do   10 pytań. W drugiej zaś mieli uzupełnić tekst dyktanda.

Do dyktanda przystąpiło 28 uczniów:

z kl. II – 7 osób

z kl. III – 9 osób

z kl. IV – 3 osoby

z kl. V – 1 osoba

z kl. VI – 5 osób

z kl. VII – 3 osoby

Z niecierpliwością czekamy na wyniki i trzymamy kciuki za wszystkich uczestników

 

 

 

 

 

NIŻAŃSKIE TARGI KARIERY 

 

 25 kwietnia  2023 r. uczniowie klasy VIII uczestniczyli w  Niżańskich Targach Kariery w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Na sali głównej uczniowie mogli zobaczyć stoiska jakie prezentowało dla uczniów szkół podstawowych i średnich 33 wystawców. Dodatkowo na auli uczestniczyli w warsztatach z przedsiębiorczości dla młodzieży szkół podstawowych.

Grupa uczniów przed jednym ze stoisk na Niżańskich Targach Kariery

 

 

MAJOWE ŚWIĘTA

 

Zdjęcie dekoracji zrobionej przez uczniów - Majowe Święta

 

Plakat obchodów Uroczystości Majowych w Gminie i Mieście Nisko

 

 

https://www.nisko.pl/aktualnosci/4131-nizanskie-obchody-232-rocznicy-uchwalenia-konstytucji-3-maja

 

REPREZENTACJA NASZEJ SZKOŁY NA NIŻAŃSKICH OBCHODACH

232 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Reprezentacja szkoły na niżańskich obchodach Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

 

UDZIAŁ W AKCJI PRZEDSZKOLAKI Z BIAŁO - CZERWONĄ

https://www.nisko.pl/aktualnosci/4126-dzien-flagi-rzeczypospolitej-polskiej

 

 

 

 

 

 repertuar kina Sokół na maj

 

 

 

 

 

TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA

W RUCHU DROGOWYM 

 

 

4 kwietnia 2023 r. po kilkuletniej przerwie spowodowanej pandemią Covid 19 wznowiono zmagania uczniów szkół podstawowych w zakresie wiedzy teoretycznej z przepisów ruchu drogowego oraz umiejętności jazdy rowerem.

Turniej odbył się na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Nisku a organizatorem merytorycznym była Komenda Powiatowa Policji w Nisku oraz Polski Związek Motorowy.

Nasza szkoła wystawiła jedną drużynę w starszej grupie wiekowej w osobach: Ewa Jaskot, Mirosław Lesiczka i Michał Jaskot. Zajęli oni drugie miejsce tracąc tylko 3 punkty do pierwszego. Na szczególna uwagę zasługuje miła i dobra atmosfera stworzona przez gospodarzy turnieju.

Gratulujemy naszym reprezentantom.

Grupa uczniów w ławkach - przygotowanie do konkursu

Uczniowie odbierają dyplomy

Dyplomy uczniów biorących udział w konkursie

 

 

 

 

 

 

 

WESOŁYCH I PEŁNYCH SPOKOJU ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Z RADOSNYM ALLELUJA 

ŻYCZĄ

DYREKCJA, GRONO PEDAGOGICZNE I UCZNIOWIE

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

W NOWOSIELCU

zdjęcie prac uczniów, kartki świąteczne z życzeniami wielkanocnymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 marca 2023r. w naszej szkole przeprowadzony został konkurs Kangur Matematyczny. Dzień konkursu wpisał się już na stałe w kalendarz roku szkolnego. Uczniowie musieli zmierzyć się z zadaniami o różnym stopniu trudności. Każde zadanie miało tylko jedną poprawną odpowiedź.  Uczestnicy konkursu po oddaniu testów otrzymali układankę  przestrzenną w postaci ostrosłupa ściętego ufundowaną prze organizatora.

      Z niecierpliwością czekamy na wyniki i trzymamy kciuki za wszystkich uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2021/22 szkoła przystąpiła do Rządowego Projektu „Laboratoria Przyszłości”, który jest nadal przez nas realizowany. Projekt ma dwa zasadnicze cele:

  1. Doposażenie pracowni szkolnych w sprzęt zgodny z tzw. Kierunkiem STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka)
  2. Rozwijanie kompetencji przyszłości uczniów i doskonalenie ich umiejętności technicznych oraz spowodowanie, by proces dydaktyczny był bardziej innowacyjny i interdyscyplinarny.

Pierwszy cel został zrealizowany w okresie listopad 2021 – kwiecień 2022. Otrzymaliśmy 60 000 zł wsparcia finansowego, którego wysokość była uzależniona od ilości uczniów. Otrzymane wsparcie zostało przeznaczone na zakup wyposażenia podstawowego, obowiązkowego w tym projekcie i zakup wyposażenia dodatkowego. W ramach wyposażenia podstawowego zakupiliśmy drukarkę 3D, mikrokontroler z czynnikami i akcesoriami, stację lutowniczą, sprzęt audio – wideo do nauki prezentacji osiągnięć uczniów. Zakupione wyposażenie dodatkowe to: roboty edukacyjne wraz z akcesoriami: Photon, Abilix Krypton 2 i potrzebne do nich scenariusze lekcji, zestawy edukacyjne Arduino, zestawy urządzeń do doświadczeń fizycznych z zakresu ciepła, mechaniki, elektryczności, elektroniki. Ponadto zakupiliśmy: zestaw konstrukcyjny do doświadczeń chemicznych i zestaw konstrukcyjny – modele atomów oraz oscyloskop, mikroskop i wizualizer.

Drugi cel projektu „Laboratoria Przyszłości” jest nadal realizowany. Zakupione pomoce dydaktyczne są wykorzystywane na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych z fizyki, chemii, biologii, matematyki, informatyki i robotyki. Na zajęciach w klasach I-III z zakresu robotyki i kodowania uczniowie poznają budowę i zasady działania oraz rodzaje czujników robota jak również ich tryby pracy. Z dużym zainteresowaniem śledzą zasady obsługi robotów, stan naładowania baterii, łączenia i wyłączenia robota jak i program obsługi. Uczniowie poznają zasady łączenia się z robotem oraz sposoby komunikowania się z nimi. Z zaangażowaniem i zapałem wykonują ćwiczenia, w których robot porusza się wcześniej zadaną trasą, wykrywa przeszkody, porusza się po wcześniej przygotowanej planszy – torze przeszkód. Zestawy do ćwiczeń z fizyki i chemii uatrakcyjniają lekcje, sprawiają, że trudne zagadnienia stają się bardziej zrozumiałe  i przyjazne dla uczniów. Jednocześnie rozbudzają ich ciekawość świata, motywują do rozwiązywania problemów technicznych i naukowych oraz samodzielnego odkrywania praw fizyki.

Projekt „Laboratoria Przyszłości” pobudza kreatywność uczniów i wprowadza ich w realne problemy z zakresu nauk STEAM zachęcając jednocześnie do aktywnego poszukiwania i wdrażania rozwiązań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 marca 2023 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Obwody wyborcze stanowiły  poszczególne szkoły podstawowe i średnie z terenu Gminy i Miasta Nisko. Każda z placówek zgłosiła również swoich kandydatów. W naszej szkole byli to: Natalia Gielarowska z kl. VII, Aleksandra Stój z kl. VII oraz Jolanta Machaj z kl. VIII. W dniu wyborów uczniowie mogli samodzielnie  dokonać wyboru swoich przedstawicieli (spośród wszystkich kandydujących osób), którzy będą ich reprezentować  w Młodzieżowej Radzie Miejskiej. Praca w jej strukturach to doskonała okazja do zgłaszania postulatów młodzieży przed lokalną władzą oraz  świetna nauka samorządności.

 Najwięcej głosów w naszym okręgu wyborczym otrzymała Jolanta Machaj z kl. VIII i to właśnie ona będzie naszym przedstawicielem w szeregach Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Joli serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w reprezentowaniu interesów naszej społeczności oraz w rozwijaniu pasji  samorządowca.