Rozmiar tekstu

 

 

10 grudnia 2021 roku chętni uczniowie naszej szkoły wzięli udział  w etapie szkolnym I Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego. Natalia Rurak i Victoria Róg z kl. 6 oraz Patrycja Kobylarz, Jolanta Machaj, Mateusz Marut i Katarzyna Wiercigroch z kl. 7 zmagali się z zestawem zadań otwartych, które sprawdzały m.in. umiejętności językowo - stylistyczne, analityczno - interpretacyjne oraz twórcze. Jednym z zadań było napisanie mowy doradczej skierowanej do ludzi sprawujących władzę we współczesnej Polsce.

Konkurs tematyczny pod patronatem Ministra Edukacji  i Nauki przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych. Głównym jego celem jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei retoryki klasycznej, kształtowanie praktycznej umiejętności mówienia, argumentowania i przekonywania