Rozmiar tekstu

Misja szkoły
Szkoła kształci na miarę XXI wieku. Czyni to poprzez rozwój, na miarę możliwości każdego ucznia kompetencji kluczowych. Są to:
1. Porozumiewanie się w języku ojczystym
2. Porozumiewanie się w językach obcych
3. Zdobywanie kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-
technicznych
4. Zdobywanie kompetencji informatycznych
5. Umiejętność uczenia się
6. Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich
7. Rozwijanie własnej inicjatywy uczniów i przedsiębiorczości
8. Rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej.


Wizja szkoły
- Szkoła, w której każdy uczeń rozwija swoje zainteresowania i talenty, po to by twórczo rozwiązywać różnorodne problemy, prowadzić pracę samokształceniową a przede wszystkim
wierzyć we własne siły i możliwośc.
- Szkoła, w której każdy uczeń czuje się bezpieczny i doceniony, zawsze może oczekiwać pomocy i akceptacji ze strony nauczycieli i swoich rówieśników.
- Szkoła, w której pracownicy i uczniowie mają zapewnione bardzo dobre warunki podczas wszystkich zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz podczas przerw.
- Szkoła, w której organizowane są spotkania ze znanymi ludźmi, w tym także z rodzicami wykonującymi interesujące zawody.
- Szkoła, w której uczniowie, opuszczają budynek szkoły, by w naturalnym środowisku zgłębiać tajemnice świata przyrody, zjawiska fizyczne, wyjeżdżają na wycieczki, by poznawać najbliższą
okolicę i ciekawe zakątki naszego kraju, korzystają z kina, teatru i innych instytucji kultury.
- Szkoła, w której nauczyciele mają nowoczesne pomoce dydaktyczne, bardzo dobrze wyposażone pracownie, miejsce do przygotowania się do lekcji i pracy zespołowej, zabezpieczone warunki do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.
- Szkoła, w której są bardzo dobre warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz gier i zabaw dla najmłodszych uczniów ( boisko, plac zabaw).

- Szkoła, wokół której znajduję się bezpieczne, zorganizowane w naturalnym środowisku miejsca,
służące do aktywnego wypoczynku podczas przerw międzylekcyjnych.

Wizerunek absolwenta
Nasz absolwent:
1. Ma poczucie własnej godności i wartości.
2. Zdobytą wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce.3. Jest dobrze przygotowany do następnych etapów edukacyjnych
4. Szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe.
5. Potrafi odróżnić dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości.
6. Rozumie potrzeby innych i potrafi współpracować z innymi
7. Jest asertywny, tolerancyjny, otwarty na innych, szczery i wrażliwy.
8. Cechuje się kulturą i odpowiedzialnością.
9. Dba o swoje zdrowie i otoczenie.